Indicatori de Dezvoltare

INDICATORI DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de toate statele membre ale ONU, oferă un plan comun pentru atingerea a 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

Uniunea Europeană se angajează să sprijine statele membre în implementarea Agendei 2030.

Cele 17 obiectivele de dezvoltare durabilă au ca scop principal îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, reprezentând un apel urgent la acțiune. Obiectivele sunt menite a orienta politicile guvernamentale spre soluții concrete, cu impact pe o serie de indicatori. Am scos de la Eurostat datele comparative între România și media UE pentru fiecare subindicator. Oferim aici o serie de date care arată o oglindă potrivită a modernizării României.

Politicile guvernamentale din România ar trebui urmărească aceste obiective. Soluțiile noastre de guvernare vin în această logică: rolul de membru al UE ne oferă instrumente pentru modernizarea României (fonduri, guvernanță, recomandări); UE are Agenda 2030 ca țintă pentru toate statele membre. Aceasta este direcția modernizării României.

Click pe indicatori pentru a vedea cum stă România față de media UE