Emisii de gaze cu efect de seră

9

tone pe cap de locuitor

6

tone pe cap de locuitor

Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră raportată la consumul de energie

87

% (raportat la anul 2000)

83

% (raportat la anul 2000)

Contribuția la angajamentul internațional de 100 mld USD pentru cheltuieli legate de climă

533

milioane €

1

milioane €

Consumul primar de energie

91

% raportat la anul 2005

90

% raportat la anul 2005

Consumul final de energie

94

% raportat la anul 2005

94

% raportat la anul 2005

Emisii medii de CO2 per km, cauzate de autoturisme noi

119

g CO2 / km

121

g CO2 / km


Ponderea energiei regenerabile

UE
18%
RO
24%
sursa: Eurostat

Soluții propuse

Nu distrugeți programul de infrastructură mare (POIM)!

2019 înseamnă ceasul a 12-lea pentru folosirea fondurilor europene dedicate marii infrastructuri. Aceasta este realitatea cu care trebuie să începem orice discuție despre fonduri, proiecte europene și destinația lor.