Populație care nu poate să-și încălzească gospodăria în mod corespunzător

8

%

11

%

Consumul primar de energie

91

% raportat la anul 2005

90

% raportat la anul 2005

Consumul final de energie

94

% raportat la anul 2005

94

% raportat la anul 2005

Consumul final de energie pe cap de locuitor

563

echivalentul în kg de petrol

392

echivalentul în kg de petrol

Productivitate energetică

8

€ / kg echivalent de petrol

5

€ / kg echivalent de petrol

Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de consumul de energie

88

% raport la anul 2000

89

% raport la anul 2000


Ponderea energiei regenerabile

UE
18%
RO
24%
sursa: Eurostat

Dependența de importurile energetice

UE
55%
RO
23%
sursa: Eurostat

Soluții propuse

Nu distrugeți programul de infrastructură mare (POIM)!

2019 înseamnă ceasul a 12-lea pentru folosirea fondurilor europene dedicate marii infrastructuri. Aceasta este realitatea cu care trebuie să începem orice discuție despre fonduri, proiecte europene și destinația lor.