Ghidul începătorului în finanțări rurale – de la idei la proiecte europene

Idei

  • Găsirea unei idei de afacere;
  • Schițarea unui plan simplu de afacere: unde, cum, cu cine, cu ce, etc.
  • Consultarea mai multor firme de consultanță pentru a creiona direcția de finanțare
  • Identificarea autorității de management sau a agenției prin care se poate realiza proiectul;
  • Consultarea persoanelor responsabile de diseminarea informațiilor din cadrul instituțiilor care vor prelua proiectul (ADR, AFIR, etc.)
  • Construirea unui buget;
  • Identificarea surselor de finanțare având în vedere contribuția de care trebuie să dispună beneficiarul conform procentului de cofinanțare;
  • Găsirea celor mai bune contracte bancare, dacă este nevoie, pentru a susține cofinanțarea proiectului

Atenție –  Plățile se realizează  de către beneficiarul de fonduri europene imediat după emiterea documentelor de plată iar beneficiarului i se va rambursa valoarea după depunerea cererilor de plată.

Completarea cererii de finanțare și a anexelor :

După consultarea avută în prealabil cu firmele de consultanță sau cu echipa de realizare a proiectului consultați condițiile de eligibilitate și șansele de selectare ale proiectului. Dacă șansele de selectare sunt mari și condițiile de eligibilitate sunt respectate puteți încheia contractul de consultanță cu firma de consultanță aleasă sau puteți începe cu echipa întocmirea proiectului;

Analizarea tuturor riscurilor care pot interveni pe parcursul vieții proiectului;

Decideți în primul rând cine va completa cererea de finanțare și cine va completa anexele conform Ghidului Solicitantului și celelalte documente;

Atenție –  Unele documente vor fi emise de către alte instituții, pentru o mai bună corelare consultați-vă foarte atent cu echipa sau consultantul dumneavoastră și determinați  clar în sarcina cui vor intra aceste atribuții.

Depunerea cererii de finanțare (a proiectului):

Depunerea se poate face online sau scris la agențiile, autorități sau alte organisme care sunt împuternicite cu preluarea acestora;

Evaluarea constă în două faze: conformitatea proiectului (necesitatea de a exista toate documentele cerute) și eligibilitatea (respectarea condițiilor de eligibilitate cerute prin Ghidul Solicitantului)

În cadrul etapei de evaluare – eligibilitate poate apărea dorința organismului de verificare de a înainta informații suplimentare, va trebui să vă conformați și să răspundeți la aceste cereri de informații suplimentare.

Semnarea contractului de finanțare:

Semnarea contractului de finanțare se va realiza într-o singură etapă, în general la sediul organismului răspunzător de evaluarea proiectului;

Atenție –  Semnarea contractului de finanțare nu înseamnă că acest contract nu poate fi modificat, el poate fi modificat prin acte adiționale. Modificarea contractului prin acte adiționale se face prin realizarea unei documentații cu privire la modificările contractuale care stau la baza actelor adiționale.

Implementarea:

În cadrul etapei de implementare a proiectului se află și etapa licitației lucrărilor, serviciilor sau a bunurilor. Această etapă se deosebește în funcție de persoana juridică, publică sau privată. În cazul persoanelor juridice private sunt diferite proceduri de achiziții care depind în funcție de instituția care vă evaluează proiectul, în schimb pentru persoanele juridice publice această etapă se va desfășura conform legislației naționale în vigoare pentru persoanele juridice publice;

Executarea lucrărilor sau achiziționarea efectivă a serviciilor sau bunurilor care fac obiectul contractului de finanțare se poate realiza în cadrul proiectului și în etape. Pentru fiecare etapă poate fi realizat un cerere de rambursare sau plată. (exemplu: dacă ați realizat o construcție și este ”la roșu” puteți depune cerere de rambursare pentru cheltuielile realizate până la acel moment). În general nu se acceptă documente de plată fără ordine de plată, adică nu se acceptă cereri în care nu s-a plătit efectiv lucrările, serviciile sau bunurile;

Numărul cererilor de plată sau de rambursare va fi în funcție de regulile  organismului sau agenției care evaluează proiectul (în general pot fi depuse 5 cereri de plată);

După plata ultimei tranșe de plată proiectul intră în faza de monitorizare, fază care este parte din clauzele contractului de finanțare. Terminarea acestei faze, de monitorizare, în general coincide cu terminarea obligațiilor contractuale ale beneficiarului de fonduri europene.

Atenție –  Plățile se vor realiza în moneda națională.

***

Termeni pe care este posibil să-i întâlniți frecvent:

AM – Autoritate de management

OI – Organism intermediar

SF – Studiu de fezabilitate

MJ – Memoriu justificativ

CF – Cerere de finanțare