Banii europeni RAPID pentru economia românească: sprijin pentru angajatori și angajați. Apel către miniștrii din domeniile cheie

Guvernul anunță sprijin pentru angajatorii care urmează să susțină suspendarea temporară a contractelor individuale de muncă, mai pe scurt, costurile cu șomajul tehnic din cauza reducerii activităților.

Vedem din OUG că s-au gândit să completeze bugetul asigurărilor pentru şomaj din fonduri externe nerambursabile – „de către Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenţie şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate ale Programului Operaţional Capital Uman”.

De văzut cum vor lua exact banii din POCU.

Dacă se menține “tradiția” MFE – vor trece luni bune și va fi complicat. Vă spun care ar fi acele soluții funcționale și realizabile rapid.

Mai întâi, de precizat că se poate mobiliza și în acest caz, pentru sprijinul angajatorilor, mecanismul de Global Grant despre care am vorbit ieri:

De data aceasta, structura publică către care Autoritatea de Management din cadrul MFE poate delega sume și competențe este ANOFM din cadrul Ministerului Muncii.

 – Fac apel la ministrul muncii, Violeta Alexandru, să solicite MFE aplicarea acestui mecanism și utilizarea fondurilor europene din POCU în acest sens. Mai exact, sursa este Axa 3 a programului – „Locuri de muncă pentru toți” care are o sumă totală de peste 1,5 miliarde euro pentru perioada 2014-2020.

– Solicit ministrului fondurilor europene, Marcel Boloș să publice suma exactă a fondurilor din axa de mai sus care nu sunt încă contractate la acest moment sau care pot fi recuperate din economii în implementarea proiectelor.

Dacă avem multe contracte de gen ”plimbat lumea la munte și la mare” pe subiecte fără legătură cu economia reală, hai să le blocăm/anulăm și să direcționăm banii direct prin Global Grant la ANOFM și de acolo la angajatori. Simplu, fără proiect individuale depuse, pe decontat sume de șomaj tehnic.

Cu titlu de exemplu prezint mai jos câteva măsuri prevăzute prin această componentă și pe care ministerul poate acționa astfel încât să ajungă fonduri la angajatori:

  • Facilitarea participării pe piaţa muncii: Stimularea angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea noi locuri de muncă
  • Outplacementul lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/concediați, realizat cu sprijinul unor firme de consultanță care furnizează servicii
  • Introducerea unor forme flexibile de ocupare (ex. muncă la domiciliu, teleworking, program de lucru flexibil etc.

Detalii despre Axa 3 a Programului Operațional Capital Uman: „Locuri de muncă pentru toți”
Suma alocată totală (cadrul financiar 2014-2020):

  • 1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 81.309.527 Euro rezervă de performanță
  • 24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.688.063 Euro rezerva de performanță

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Ce sume mai sunt disponibile în acest moment?

Solicităm ministrului fondurilor europene, Marcel Boloș, să publice urgent situația fondurilor care încă nu au fost alocate prin contracte pe această Axă și, de asemenea, a celor care pot fi re-utilizate, rezultat al economiilor din implementarea proiectelor.

Context: MĂSURI RECOMANDATE DE COMISIA EUROPEANĂ

Comisia Europeană a lansat în data de 13 martie 2020 Comunicarea ca răspuns imediat pentru atenuarea impactului socioeconomic al pandemiei COVID-19, axat pe un răspuns coordonat la nivel european pentru: Flexibilitatea schemelor privind ajutoarele de stat; flexibilitatea cadrului fiscal european, Asigurarea solidarității în cadrul Pieței Unice, Mobilizarea bugetului UE, Atenuarea impactului asupra ocupării forței de muncă, Inițiativa de investiții privind răspunsul împotriva virusului. (link oficial, aici: https://ec.europa.eu/romania/news/20200313_raspuns_coordonat_covid19_ro)

Astfel:

Comisia anunță că va utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a atenua consecințele pandemiei, în special:

· Asigurarea aprovizionării sistemelor de sănătate, prin menținerea integrității pieței unice, a producției și distribuției de lanțuri valorice;

· Sprijinirea oamenilor astfel încât veniturile și locurile de muncă să nu fie afectate în mod disproporționat și să evite efectele permanente ale acestei crize;

· Sprijinirea întreprinderilor și asigurarea faptului că lichiditățile sectorului nostru financiar pot continua să ajute economia

· Permiterea statelor membre să acționeze în mod decisiv și coordonat, prin utilizarea flexibilității depline a schemelor privind ajutorul de stat și Pactului de stabilitate și de creștere.

Referitor la atenuarea impactului asupra ocupării forței de muncă, Comisia Europeană transmite:

„Trebuie să protejăm angajații împotriva șomajului și a pierderilor de venituri pentru a evita un efect permanent. Comisia este pregătită să sprijine statele membre în acest sens, promovând, în special, programele de lucru pe termen scurt, respectiv programele de perfecționare și recalificare profesională care și-au dovedit eficacitatea în trecut. De asemenea, Comisia va accelera pregătirea propunerii legislative privind un ,,Un sistem european de reasigurare de șomaj” cu scopul de a sprijini politicile statelor membre de păstrare a locurilor de muncă și a competențelor.

În plus, inițiativa de investiții privind răspunsul împotriva virusului (Corona Response Investment Initiative) va facilita mobilizarea Fondului social european, un fond destinat sprijinirii angajaților și asistenței medicale.

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ar putea fi, de asemenea, mobilizat pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă în condițiile actualului și viitorului Regulament. Până la 179 milioane de euro sunt disponibile în 2020 pentru a lupta împotriva crizei provocate de coronavirus.

Vom reveni cu soluții și mecanisme funcționale pentru utilizarea la maximum a fondurilor europene adaptate la noul context de criză.