Februarie 2020

Apeluri active – perioada de programare 2014-2020

Programul Operațional Competitivitate (POC) – FINANȚAREA CLUSTERELOR

Denumire: Proiecte pentru clusterele de inovare 2019

Termen limită: 28 aprilie 2020

Obiectiv: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

Cine poate primi finanțare: Clusterele de inovare Clusterul va conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și cel puțin o parte independentă de tip instituție de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD)

Activități eligibile:

Investiții în facilități de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului; activități de inovare în cluster; activități de exploatare a clusterului; lucrări exceptate de la autorizare.

Valoare finanțare pe proiect:

Minim 2.375.750 lei (echivalentul a 500.000 Euro); Maxim 35.636.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro)

Cofinanțarea beneficiarilor:

Investiții în clustere de inovare – minim 35%
Activități de inovare (numai pentru IMM) – minim 50%
Activități de exploatare în clustere de inovare – minim 50%

Programul Europa Creativă: cultură – audiovizual – digitalizare

Denumire: Conectarea culturii cu arta conținutului audiovizual prin digitalizare

Termen limită: 14 mai 2020, ora 18:00

Obiectiv: Sprijinirea proiectelor pilot care explorează potențialul colaborării dintre diferite sectoare culturale și creative și care implică utilizarea tehnologiilor inovative

Cine poate primi finanțare: Entități nonprofit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații internaționale, universități, instituții de învățământ, centre de cercetare, entități generatoare de profit din Statele Membre UE și din Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia Pot aplica consorții formate din minimum 3 entități din 3 țări diferite, cu expertiză în sectoare culturale diferite, inclusiv audiovizual.

Activități eligibile:

Noi forme de creație la intersecția între diverse sectoare culturale și creative, inclusiv audiovizual, care folosesc noile tehnologii, inclusiv realitatea virtuală; Dezvoltarea de instrumente sau abordări inovatoare care facilitează accesul, distribuția, promovarea și/ sau capitalizarea culturii și a creativității, inclusiv a patrimoniului cultural.

Valoare finanțare pe proiect:

Minimum 300.000 de euro

Cofinanțarea beneficiarilor:

Minim 40%

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ – Schema de ajutor de stat GBER

Denumire: Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole în cadrul PNDR 2014-2020

Termen limită: 30 iunie 2020, ora 17:00

Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele economice eligibile

Cine poate primi finanțare: Persoanele fizice autorizate Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari) Cooperativele agricole Grupurile de producători.

Activități eligibile:

Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor, ca investiții secundare valoric, legate de investiția inițială, în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii.

Valoare finanțare pe proiect:

Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM pt. investiţii care nu conduc la un lant alimentar integrat;
Maxim  1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pt. investiţii care nu conduc la un lant alimentar integrat;
Maxim 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat

Cofinanțarea beneficiarilor:

Minim 50% pentru IMM-uri și grupuri de producători cooperative

Minim 60% pentru alte întreprinderi

MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014- 2021

Denumire: RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Termen limită: 31 martie 2020, ora 14:00

Obiectiv: Mai puțină energie obținută prin consumul de carbon și siguranță crescută a aprovizionării

Cine poate primi finanțare: Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri Parteneriate Principalele activități ale aplicantului au o strânsă legătură cu activitatea pentru care aplicația va fi depusă. Principala activitate desfășurată de Partener este strâns legată de activitatea pentru care acesta își va aduce contribuția în proiect.

Activități eligibile:

Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice)
Eficiența energetică în industrie
Eficiența energetică în infrastructură
Eficiența energetică a produselor
Eficiența energetică în sectorul transporturilor

Valoarea eligibilă a unui proiect:

Pentru Schema de granturi mici – Între 50.000 euro și 200.000 euro

Pentru Apelul 4: Între 200.000 euro și 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarilor:

Între 10% și 90%

Corpul European de Solidaritate

Denumire: Corpul european de solidaritate – Cerere de propuneri 2020

Termen limită: 30 aprilie 2020 – 1 octombrie 2020

Obiectiv: Corpul european de solidaritate urmărește să ofere tinerilor, cu sprijinul organizațiilor participante, oportunități ușor accesibile pentru implicarea în activități de solidaritate care să aducă schimbări societale pozitive în societate, îmbunătățind în același timp capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea mobilității voluntarilor, stagiarilor și lucrătorilor tineri.

Cine poate primi finanțare: Orice organism public sau privat poate solicita finanțare

Activități eligibile:

Proiecte de voluntariat
Parteneriate de voluntariat (acorduri specifice pentru 2020 în cadrul ACP 2018- 2020)
Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată
Stagii și locuri de muncă
Proiecte de solidaritate
Eticheta de calitate

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: Nivelul granturilor atribuite variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați

Contribuția beneficiarilor: 0%