Ponderea energiei regenerabile

18

%

24

%

Productivitatea resurselor

2,1

€ / kg

0,4

€ / kg

Emisii medii de CO2 per km, cauzate de autoturisme noi

119

g CO2 / km

121

g CO2 / km

Rata de generare a deșeurilor, cu excepția deșeurilor minerale majore

1772

kg pe cap de locuitor

1084

kg pe cap de locuitor

Consumul primar de energie

91

% raportat la anul 2005

90

% raportat la anul 2005

Consumul final de energie

94

% raportat la anul 2005

94

% raportat la anul 2005

Productivitate energetică

8

€ / kg echivalent de petrol

5

€ / kg echivalent de petrol


Rata de reciclare a deșeurilor, cu excepția deșeurilor minerale majore

UE
56%
RO
27%
sursa: Eurostat

Rata de utilizare a materiilor circulare

UE
12%
RO
2%
sursa: Eurostat