Rata de ocupare a forței de muncă

73

%

70

%

PIB real

28270

€ pe cap de locuitor

8700

€ pe cap de locuitor

Persoane ucise în accidente de muncă

2

la 100 000 de angajați

5

la 100 000 de angajați

Productivitatea resurselor

2,07

€/kg

0,39

€/kg


Ponderea investițiilor în PIB

UE
21%
RO
22%
sursa: Eurostat

Rata șomajului pe termen lung

UE
3%
RO
2%
sursa: Eurostat

Populație ocupată cu risc de sărăcie

UE
9%
RO
17%
sursa: Eurostat

Tineri aflați în afara sistemului de angajare, educare sau formare (NEET)

UE
13%
RO
17%
sursa: Eurostat

Populație inactivă din cauza responsabilităților de îngrijire

UE
22%
RO
24%
sursa: Eurostat