Cheltuieli interne brute pentru Cercetare și Dezvoltare

2,1

%

0,5

%

Cereri de brevete la Oficiul European de Brevete

5

la 1 000 000 de locuitori

107

la 1 000 000 de locuitori

Pondere autoturisme noi în total emisii de CO2 per km

119

g CO2 / km

121

g CO2 / km


Ocuparea forței de muncă în sectoarele de producție de tehnologie înaltă sau care necesită cunoștințe avansate

UE
46%
RO
29%
sursa: Eurostat

Personal din domeniul cercetare și dezvoltare

UE
1,29%
RO
0,37%
sursa: Eurostat

Pondere transport public în total transport pasageri

UE
17%
RO
20%
sursa: Eurostat

Ponderea transportului fluvial și pe cale ferată în transportul total de mărfuri

UE
23%
RO
58%
sursa: Eurostat

SOLUȚII PROPUSE

Nu distrugeți programul de infrastructură mare (POIM)!

2019 înseamnă ceasul a 12-lea pentru folosirea fondurilor europene dedicate marii infrastructuri. Aceasta este realitatea cu care trebuie să începem orice discuție despre fonduri, proiecte europene și destinația lor.