GHID AJUTĂTOR: SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – Submăsura 6.1 DIN Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Această submăsură se încadrează în Regulamentul European 1305/2013 fiind un sprijin acordat prin F.E.A.D.R.(Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală)

Ajutor nerambursabil: 100%

Care este scopul acestei submăsuri?

Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.

Îmbunătățirea managementului agricol.

Submăsura va crea oportunitatea ca tinerii din România cu domiciliul stabil în țară să devină șefi de exploatație.

Creșterea  numărului de fermieri.

Tânărul fermier este eligibil în următoarele condiții.

Să aibă 40 de ani, adică până cu cel mult o zi înainte de 41 de ani.

Să dețină o exploatație cu  o formă juridică înregistrată ca microîntreprindere sau întreprindere mică(PFA, IF, AF) 

Să aibă exploatația înregistrată la APIA în Registrul Unic de Identificare, Registrul Agricol sau DSV.

Să aibă o exploatație agricolă cuprinsă între 12000 și 50000 SO (coeficient de producție standard). Calculul se realizează conform cererii de finanțare www.afir.info SM 6.1.

Instalarea tânărului fermier.

Tânărul fermier trebuie să se fi înregistrat la Registrul Comerțului cu maxim 24 luni înaintea depunerii cererii de finanțare având ca obiect de activitate domeniul agricol.

Depunerea cererii de finanțare cu toate documentele anexate la aceasta.

Instalarea se finalizează odată cu primirea celei de a doua tranșe de plată din cadrul proiectului.

Tânărul fermier va fi eligibil dacă va îndeplini cumulativ două condiții: să nu fi avut înscrisă niciodată o  exploatație agricola la APIA sau ANSVSA și să nu fie avut un cod CAEN agricol decât în intervalul de maxim 24 de luni. 

Sunt eligibili studenții care urmează cursuri la fără frecvență.

Câteva reguli  de întocmirea planului de afaceri.

Îndeplinirea obiectivului de comercializare a propriei producții este ca vânzarea din propria producție să fie de minim 20%.

Dacă planul de afaceri prevede creșterea animalelor, planul de afaceri va prevedea obligatoriu o parte a gestionării gunoiului de grajd.

Domiciliul tânărului fermier trebuie să fie în UAT-ul unde își va avea exploatația.

Locul de muncă al tânărului fermier trebuie să fie în cadrul aceluiași UAT sau într-o zonă limitrofă.

Planul de afaceri va trebui să demonstreze îmbunătățirea performanțelor exploatației.

Planul de afaceri trebuie să prevadă cel puțin 3 obiective suplimentare(de exemplu un obiectiv ar putea fi publicitatea fermei).

Va fi interzisă preluarea de exploatații agricole care au mai beneficiat de sprijin financiar cu fonduri europene.

Preluarea exploatațiilor agricole se va face în totalitate, preluarea nu poate fi realizată pe bucăți.

Condiții minime obligatorii pentru a putea fi acordat sprijinul financiar

Să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici.

Exploatația agricolă să aibă între 12000 și 50000 de SO.

Să aibă competențe și aptitudini profesionale conform ghidului solicitantului (aptitudini și competențe în domeniul agricol).

Prezinte un Plan de afaceri.

Să aibă domiciliul și sediul social în UAT-ul în care se va desfășura activitatea.

Demararea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni.

Înainte de prezentarea pentru ridicarea celei de a 2-a tranșe să facă dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației.

Solicitantul are obligația de a înscrie toate suprafețele de teren agricol la APIA chiar dacă acestea sunt sub 0,3 Ha. Suprafețele agricole nu pot fi mai mici de 0,1 HA.

Evaluarea proiectelor și selecția acestora

Evaluarea se face în funcție de scorul pe care îl obține proiectul.

Scorul proiectului este detaliat în ghidul solicitantului astfel, de exemplu, legumicultura și creșterea bovinelor au un scor de 30 de puncte. De asemenea se punctează și numărul de exploatații preluate sau zona de cu potențial agricol, etc. Din suma acestor scoruri se face un scor general care va da  scorul total al proiectului.

Valoarea sprijinului  

50.000 Euro  pentru exploatațiile între 30000 și 50000 SO

40.000 Euro pentru exploatațiile între 12000 și 29.999 SO

Sprijinul se acordă forfetar, în două tranșe, prima tranșă de 75% iar a doua tranșă de 25% fără a depăși 3 ani de la semnarea contractului.

Exemple de exploatații agricole care pot accesa fonduri prin submăsura 6.1

Exemplul 1 Exemplul 2 Exemplul 3 Exemplul 4 Exemplul 5 Exemplul 6
40.000 euro 40.000 euro 40.000 euro 40.000 euro 50.000 euro 50.000 euro
16354 SO 16354 SO 12550 SO 13750 SO 46569 SO 40897 SO
5 Ha grâu

2 Ha Porumb

10 vaci

5 Ha grâu

2 Ha Porumb

10 vaci

0,2 ha legume

3 ha porumb

20 stupi

200 găini

10 porci

0,5 ha legume în seră 120 porci 15 vaci

300 oi

10 Ha porumb