Orașe „ca afară”


Implicați-vă pentru a schimba locul în care trăiți – pentru cei care locuiți în orașe medii sau mari, haideți să lucrăm pentru:  Orașe ca afară.

Politica de coeziune va finanța masiv inovarea economică. Orașele sunt poli de inovare și de dezvoltare. Orașele mari vor trebui să fie și în România poli de dezvoltare – unele dintre ele deja sunt, dar mai degrabă ca excepție și mai degrabă prin forța gravitațională a economiei private decât ca parte dintr-un plan coerent de dezvoltare. Vezi exemplele București, Cluj, Timișoara, etc.

Cum ar trebui să fie o administrație pentru un oraș ca afară?

  • Să fie inteligentă.

O administrație inteligentă va trebui să sprijine actorii principali care au inițiative în inovare și cercetară. Va trebui să mărească numărul participanților pentru accesarea fondurile de cercetare și inovare prin diseminarea informațiilor privitoare la acestea.

Administrația viitoare va fi un lider în comunicare a informaților privitoare la fondurile de inovare și cercetare, va trebui să vină în întâmpinarea actorilor eligibili prin susținerea acestora cu o birocrație simplificată, cu o birocrație ușor de înțeles.

Această administrație la rândul ei trebuie să profite de toate fondurile pentru cercetare și inovare puse la dispoziție prin programele Uniunii Europene.

  • Să fie verde.

Un alt obiectiv al unui oraș ca afară este să diminueze emisiile de carbon și să reducă poluarea de orice fel (aer, apă, zgomot). Cum? Prin proiecte inteligente, prin investiții verzi în tranziție energetică, energie din surse regenerabile și proiecte privind combaterea schimbărilor climatice. Reducerea transportului clasic, mărirea ponderii transportului în comun, schimbarea modului de utilizare a energiei cu unul inteligent și nerisipitor, folosirea surselor de energie regenerabile prin construirea de sisteme de captare a resurselor energetice naturală, încurajarea investiților prin proiecte de mediu vor trebui să fie măsuri care să facă parte din strategia administrației.

  • Să fie conectată.

Cine nu-și dorește să nu mai stea la ghișee?

Cine nu-și dorește să se deplaseze rapid și comod dintr-un loc în altul?

Cine nu-și dorește ca turist să aibă la dispoziție informații despre orașul care îl vizitează într-un mod simplu și rapid?

Modernizarea rețelelor de transport va trebui să devină o prioritate pentru administrație prin înlocuirea sau modernizarea celor poluante cu sisteme cu emisii scăzute.

De asemenea digitalizarea va trebui într-un oraș ca afară să joace un rol important, ușurând viața cetățenilor prin crearea de aplicații care să vină în sprijinul activităților pe care un cetățean le face zi de zi.

Administrația trebuie să pornească prin oferirea unor produse digitale cetățenilor, de la plăți online, la avertizări sau informări asupra diferitelor aspecte din cetate.

Un oraș conectat este un oraș care nu risipește energia.

  • Să fie socială.

În acest moment administrațiile nu sunt aproape de cetățean. O administrație socială are grijă de cetățeanul care îi dă gir de încredere prin impozitele și taxele plătite.

Ce trebuie să facă o administrație pentru cetățean? Să-i apere drepturile sociale, să îi acorde sprijinul dacă aceste drepturi îi sunt încălcate, să fie avocatul său. Să lupte pentru calitate locurilor de muncă, să atragă investitori care să creeze locuri de muncă în acord cu politicile Uniunii Europene.

Copii urbei trebuie să beneficieze de condiții de școlarizare deosebite. Viitorul urbei stă în calitatea învățământului prezent. Transport gratuit, mese calde, rechizite, burse, condiții de învățare în școli la nivel european nu trebuie să fie un deziderat ci o realitate.

Incluziunea socială și accesul egal la sistemele de sănătate sunt măsuri care administrația le va realiza pentru sănătate fizică și mentală a cetățenilor urbei.

  • Să fie mai aproape de cetățenii ei.

Administrația viitorului este administrația care ascultă cetățeanul și îl încurajează în orice demers spre dialog, spre îmbunătățirea oricărui aspect care îi afectează viața de zi cu zi.

Dezvoltarea urbană durabilă începe de la cetățeanul urbei, de la nevoile lui și de la cerințele lui. Proiectul administrației viitorului îl are ca principal pilon pe cetățean.

Administrațiile locale vor fi sprijinite de Uniunea Europeană prin bugete care propun modernizarea politicii de coeziune care este principala politică de investiție a Uniunii Europene.

Dezvoltării regionale și implicit a administraților locale li se vor aloca între 60% și 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, ajutând astfel la îndeplinirea obiectivelor ca un oraș să devină un ”oraș ca afară”.

Dacă dorești să te implici, să-ți construiești idei sau proiecte putem să te ajutăm abonându-te la newsletter-ul nostru unde vei găsi informații programe, proiecte tip, fonduri europene, bune practici pentru comunitatea pe care o vrei ca afară.

Vrei să faci mai mult? Scrie-ne la vreau@otaracaafara.eu